SPECIALISATIES

Elke Appels

 • PERINATALE KINESITHERAPIE > Open or Close

   

  De kinesitherapeut maakt de zwangere vrouw bewust van de veranderingen die het vrouwelijk lichaam doormaakt en welke invloed dit heeft op het dagelijks functioneren met of zonder bekkenpijn. De belangrijkste doelstelling hierbij is het bewust worden van de zwaardere belasting die de bekkenbodem krijgt en het voorbereiden van de bekkenbodemspieren op zwangerschap en bevalling. Dit doen we aan de hand van een zeer uitvoerig  onderzoek van de bekkenbodem en een aangepaste functietraining.

  De bevalling wordt voorbereid vanuit een natuurlijk oogpunt. Verzachtende arbeidshoudingen en bewuste ademhalingstechnieken worden aangeboden om controle te houden over een van de meest intense emotionele momenten van het leven van de vrouw, de bevalling. Moeder Natuur krijgt op deze manier een wetenschappelijk duwtje in de rug.

  Na de bevalling wordt de bekkenbodem opnieuw grondig geëvalueerd op het voorkomen van beschadiging en functiestoornissen. Aanwezige problematiek wordt behandeld en het risico op latere klachten wordt geminimaliseerd. Dit is zowel na sectio als na vaginale bevalling een noodzakelijke procedure. Daarna wordt de ontzwangerende bekkenregio onder controle gebracht door gebruik te maken van specifieke buikspieroefeningen zonder risico op het overbelasten van de bekkenbodem.

  Vervolgens kan de jonge moeder haar lichaam conditioneel en naar lichaamsversteviging toe optrainen om opnieuw zorgeloos te kunnen functioneren en er weer goed uit te zien. De therapeut zorgt voor een deskundig en gepersonaliseerd trainingsprogramma dat rekening houdt met persoonlijke doelstellingen en verwachtingen (sportief en job gerelateerd). (Dit doen we tijdens MOM fit…)

 • BEKKENTHERAPIE > Open or Close

   

  Een bekkendysfunctie manifesteert zich niet enkel in lokale bekkenpijn, coccygodynie of  rugpijn maar geeft zeer vaak gerelateerde pijnklachten in de extremiteiten (vb achillespees, knie, elleboog, schouder, nek).

  Bekkentherapie is meestal een combinatie van manuele therapie, houdingsadvies en bewustwording en training van stabiliserende spieren. Hierbij wordt eventueel gebruik gemaakt van kinesiotaping. Op deze manier worden overbelaste of onderbelaste regio’s correct belast. Verzwakte spieren worden getraind. Hypertone of te strakke spieren worden genormaliseerd. Pijnreducerende bewegingspatronen worden aangeleerd aan het brein en geautomatiseerd. Zo kunnen ze functioneel gebruikt worden in alledaagse activiteiten zoals huishouden, sport en werk. Gestuurd bewegen is een basisvoorwaarde om uiteindelijk de lokale pijnklacht op korte en lange termijn onder controle te krijgen en te houden.

  Uitsluitend passieve behandeling blijkt uit wetenschappelijk oogpunt al langer onvoldoende resultaat te geven en mag alsdusdanig niet meer beschouwd worden als adequate kinesitherapie. Onze manuele behandelingen worden dus altijd binnen deze context uitgevoerd.

 • BEKKENBODEMTHERAPIE > Open or Close

   

  Tot de bekkenbodemtherapie of pelvische reëducatie  behoort het behandelen van klachten gerelateerd aan de bekkenbodemspieren of lage buikorganen. Deze klachten kunnen voorkomen bij vrouwen, mannen en kinderen. De therapie is aangewezen bij urinaire problemen (incontinentie, verzakkingen, overactieve of onderactieve blaas), pre- en postoperatieve ingrepen van het kleine bekken, darmproblemen (incontinentie, constipatie, verzakkingen, pre- en postchirurgische ingreep in de anale regio), sexuele problemen (pijn bij betrekkingen, anorgasmie) en pijnklachten (littekenbehandeling, hypertonie behandeling van dysfunctionele spieren, coccygodynie). Via een inwendig manueel onderzoek wordt naar de oorzaak van de klacht gezocht. Het verband tussen de lokale klacht, de bekkengordel en het functioneren van het hele lichaam wordt nooit uit het oog verloren. We streven naar functioneel herstel aan de hand van doorgedreven oefentherapie. Op basis van de allernieuwste inzichten worden materialen en medisch apparaten gebruikt die tot de high-tech van de pelvische reëducatie behoren. Een actieve gemotiveerde werking van de patiënt is van doorslaggevend belang om een duurzaam resultaat te verkrijgen. Terugkoppeling en verslaggeving naar de geneesheer- specialist gebeurt hiervoor zeer gedetailleerd op vraag.

 • CORE TRAINING > Open or Close

   

  Core training is het optrainen van het centrum van het lichaam. Basis hiervoor is een goede controle van bekkenbodemspieren, dwarse buikspieren, diafragma en kleine rugspieren.

  Een goede centrale controle zorgt voor stevigheid van het lichaam om zwaardere belasting te kunnen opvangen. Ook flexibiliteit en veerkracht worden getraind om snelle plots inwerkende krachten op het lichaam te kunnen weerstaan. Verkeerdelijk wordt nog al te vaak heil gezocht in krachttraining ter bestrijding van  bekken- en rugklachten. Wetenschap heeft echter aangetoond dat te veel krachttraining verlies aan flexibiliteit , veerkracht en desgevolg ook sturing geeft waardoor de klachten op lange termijn verergeren.  

  Core training is zowel preventie als behandeling van musculoskeletale klachten. Perifere klachten zoals enkelklachten, knieklachten, hoofd en schouderpijnklachten vinden meestal hun oorzaak in een slechte sturing vanuit het centrum van het lichaam. Enkel de plaats van de klacht behandelen zoals vroeger binnen de oude kinesitherapie werd gedaan, volstaat niet meer. Geïntegreerd en functioneel bewegen is een absolute must. Met onze grondige kennis van de kinesiologie en  de variatie aan oefeningen kunnen we uw lichaam triggeren om zichzelf te herstellen. 

BART VAN DE VELDE

 • MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE > Open or Close

   

  De oorzaken van pijn -en bewegingsklachten worden exact gediagnosticeerd. Er worden doelstellingen geformuleerd en een behandelplan opgesteld. De behandeling is steeds multifactorieel en bestaat uit een manuele evaluatie en behandeling van relevante parameters van het lichaam. Dit kan mobilisaties, rekkingen of bindweefseltechnieken inhouden.

  Een belangrijk onderdeel vormt steeds de specifieke doelgerichte oefentherapie met individuele begeleiding. Om bewegingscorrecties te ondersteunen of zwaktes in het bewegingspatroon op te vangen, maken we wel eens gebruik van kinesiotaping.

  Meer en meer dienen pijn –en bewegingsklachten gekaderd te worden binnen een ruimer persoonlijk en maatschappelijk kader (ICF). Onze focus richt zich op gepersonaliseerde en functionele behandelingen. Het aanbrengen van de juiste coping strategieën en andere gedragsmatige benaderingen vormt een wezenlijk onderdeel van onze behandeling.

  Wij halen onze inspiratie uit op evidentie gebaseerde wetenschappelijke kennis. Dit houdt in dat we resultaatgericht willen werken en geen tijd verliezen met het najagen van placebo-effecten. De focus ligt op de behandelbare oorzaak en niet op weinig beïnvloedbare gevolgen.

 • MANUELE THERAPIE > Open or Close

   

  Manuele therapie dient steeds gekaderd te worden binnen een ruimere bewegingscontext. Dit concluderen wij uit de hoog aangeschreven post-universitaire opleiding Manuele therapie die we volgden aan de VUB. Dit staat in tegenstelling tot andere manuele beoefenaars (osteopathie en chiropraxie) die zich niet willen of kunnen beroepen op wetenschappelijke onderbouwing. Deze opleiding leidde tot onze erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheid in de Musculoskeletale kinesitherapie uitgevaardigd door de Vlaamse gemeenschap.

  In acute gevallen (vb. blokkade, cervicogene hoofdpijn, draaiduizeligheid, sport specifieke problematiek…) kunnen een beperkt aantal manuele behandelingen als monotherapie toegepast worden (met of zonder doktersvoorschrift.)

  Mobilisaties dienen met de nodige voorzichtigheid uitgevoerd (en vooral niet uitgevoerd) te worden indien (niet) doelgericht. 

 • SPORTKINESIOLOGIE > Open or Close

   

  De correcte of meest efficiënte sport –en bewegingstechniek zorgt voor goede sportprestaties of voor preventie van sport specifieke klachten. Onze universitaire lichamelijke opleiding, eigen ruime en specifieke ervaring op sportgebied, gekoppeld aan de verdieping in de sportbiomechanica zorgt voor de juiste keuze en dosering van uw sportspecifieke behandeling. Dit garanderen wij u bij het nastreven van uw sport specifieke doelstelling. Onze ervaring betreft volgende bewegingsdomeinen : voetbal, basketbal, volleybal, tennis, golf, lopen, fietsen, skiën, zwemmen en dans.

 • SPORTVERZORGING > Open or Close

   

  Op specifieke aanvraag doen wij sportmassages, taping, kinesiotaping. 

 • PERSONAL TRAINER: MOOV+ > Open or Close

   

  Bewegen is tof en gezond. Sommige mensen hebben echter een steuntje in de rug nodig om tot beweging te komen. Wij bieden specifieke oefeningen aan in homogene mini-groepjes waarin je met zelf gekozen partners leuk, zinvol en medisch verantwoord kan komen sporten. We werkten enkele formules uit (MOOV +)

  Wanneer je door beweging specifieke doelstellingen wil bereiken, moeten er bepaalde principes in acht genomen worden. We merken dagdagelijks dat training zonder kennis en toepassing hiervan leidt tot dysbalans, overbelasting en al dan niet zware blessures. Doelstellingen van jouw personal training kunnen uiteenlopend zijn van aard en gaan van basisfitness over figuurtraining tot sport specifieke individuele programma’s.

  Een personal trainer die het trainingsproces kan begeleiden vanuit kennis, ervaring en dosering is hierbij aangenaam, veilig en efficiënt. Maatwerk kan hierbij geleverd worden indien gewenst. 

CONTACT

moov-logo.png

Kerkplein 23
9120 Melsele
-
elke@moov-plus.be
M 0478 22 80 96
-
bart@moov-plus.be
M 0476 40 79 63

naam en voornaam
telefoonnummer
emailadres
vul hier je vraag in

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

CONTACT

moov-logo.png

Kerkplein 23
9120 Melsele
-
elke@moov-plus.be
M 0478 22 80 86
-
bart@moov-plus.be
M 0476 40 79 63

naam en voornaam
telefoonnummer
emailadres
vul hier je vraag in

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

© MOOV - - lay-out en ontwikkeling: kaplus.be